در ادامه مباحث بیان احکام روزه، امروز به موضوع قضای روزه از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازیم. " />رهبر معظم انقلاب اسلامی معارف اسلامی ماه رمضان رمضان 98 احکام روزه Archives | حکمت صدرا

رهبر معظم انقلاب اسلامی معارف اسلامی ماه رمضان رمضان 98 احکام روزه Archives | حکمت صدرا