خوردن سحری Archives | حکمت صدرا

  • از مصرف غذا‌های تند، سرخ کرده و چرب در وعده سحر پرهیز کنید

    مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با تاکید بر مصرف وعده سحری در ماه رمضان، گفت: پرهیز از مصرف غذا‌های تند، سرخ کرده و چرب در وعده سحر و کاهش فعالیت فیزیکی و ورزش، به خصوص در ساعات گرم روز، از دیگر توصیه‌هایی است که به کاهش تشنگی در طول روزه داری کمک می‌کند.