خودکفایی Archives | حکمت صدرا

  • اساس زندگی اجتماعی در مبادله و تقسیم کار است/ مروری بر خودکفایی

    خودکفایی هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که اولا ناظر به کالاهای استراتژیک باشد و ثانیا، کالایی که بتوان مشابه آن را با همان کیفیت در داخل تولید کرد. شعار سال: متن زیر برشی از کتاب«الگوی اسلامی مصرف؛ مروری بر بایسته های مصرف در تحقق الگوی ایرانی، اسلامی پیشرفت» نوشته عادل پیغامی است که در ادامه […]

  • اساس زندگی اجتماعی در مبادله و تقسیم کار است

    خودکفایی هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که اولا ناظر به کالاهای استراتژیک باشد و ثانیا، کالایی که بتوان مشابه آن را با همان کیفیت در داخل تولید کرد. شعار سال: متن زیر برشی از کتاب«الگوی اسلامی مصرف؛ مروری بر بایسته های مصرف در تحقق الگوی ایرانی، اسلامی پیشرفت» نوشته عادل پیغامی است که در ادامه […]