خودکفایی اقتصادی Archives | حکمت صدرا

  • حمایت از کالای ایرانی و کارآفرینی از خصایص منتظرانه است

    موضوع اقتصاد و ایجاد کارآفرینی، ارتباط بسیار مستحکمی با «انتظار» دارد و کسی که به این مقوله بی توجه باشد از لحاظ معرفتی و عملی کارش نقص دارد و وظیفه منتظرانه اش را به خوبی انجام نداده است. شعار سال: حجت الاسلام مجتبی کلباسی، مدیر مركز تخصصی مهدویت با اشاره به شعار انتخابی سال از سوی […]