خواستگاری Archives | حکمت صدرا

  • کیفیت شرعی دخالت والدین در انتخاب همسر

    حجت الاسلام محمد تقی محمدی درباره وجوب یا عدم وجوب اطاعت فرزندان از مداخله والدین در انتخاب همسر پاسخ گفت. شعار سال: حجت الاسلام محمد تقیمحمدی در برنامه زمزم احکام در پاسخ به این سؤال که آیا در مسأله انتخاب همسر اطاعت از والدین واجب است یا خیر، گفت: در احکام شرعی اطاعت از والدین […]