خطیبان Archives | حکمت صدرا

  • روزی که «کافی» به کاباره رفت

    «نزدیک مهدیه، سه، چهارتا دکان پایین‌تر، یک دکان عرق‌فروشی بود. من خیلی ناراحت بودم که جنب مهدیه، عرق‌فروشی است. یک روز هم از خانه بیرون آمدم دیدم یک مشت از این جوان‌هایی که نباید جلوی دکانش باشند، هستند. پیرمردی ارمنی و عرق‌فروش بود اسمش آرشاک بود…» شعارسال: تیرماه، سالروز درگذشت شیخ احمد کافی است. کافی […]