خطاهای ذهنی Archives | حکمت صدرا

  • آشنایی با ۹۹ خطای رایج ذهنی در «هنر شفاف اندیشیدن»

    حقیقیت این است ما در طول فرآیندهای مختلف ذهنی از جمله تصمیم گرفتن، انتخاب کردن و… دچار خطاهایی می‌شویم که بعضاً حتی چیزی از آن‌ها نمی‌دانیم. کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» شامل مواردی است که تحت عنوان خطاهای ذهنی شناخته می‌شوند. شعار سال: همه ما در طول روز همواره در حال تصمیم‌گیری، فکر کردن، انتخاب کردن، […]