خسرو باقری Archives | حکمت صدرا

  • عشق ورزی باید آگاهانه باشد/ عشق برای تعالی زندگی ضروری است

    به گزارش خبرگزاری مهر، «معنای زندگی» در پانزدهمین برنامه سری جدید خود، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت، با اجرا و کارشناسی سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران بود تا به موضوع «عشق و معنای زندگی» بپردازند. عشق بسط حیات و حیات برتر است باقری در ابتدا به تبیین عشق از دیدگاه […]

  • توازن شادی و غم، مهمترین شاخصه سلامت وجودی یک انسان است

    به گزارش خبرگزاری مهر، «معنای زندگی» در نهمین برنامه سری جدید خود، دوشنبه ۳۰ اردیبهشت، با اجرا و کارشناسی سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران بود تا به موضوع «شادی و معنای زندگی» بپردازند. باقری، بعد ازارائه خلاصه ای از تعریف شادی، در مورد خوف و رجا توضیح داد: عدم […]