خرید و فروش اینترنتی Archives | حکمت صدرا

  • خرید و فروش قسطی، رباست یا خیر

    خرید و فروش‌های قسطی باید شرایطی داشته باشند تا دچار ربا نگردند. شعارسال: فروش اقساطی (نسیه)، معامله‌ای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می‌شود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز […]