خروج زائران از خانه خدا Archives | حکمت صدرا

  • پرده خانه خدا امروز تعویض شد+ تصاویر

    شب گذشته طوفانی در مکه رخ داد که پرده خانه خدا را کنار زد.پس از آن، صبح امروز بر اساس سنت هر ساله در ایام حج تمتع و با خروج زائران خانه خدا از مسجدالحرام و حرکت به سمت عرفات و منا، پرده خانه خدا با نظارت رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی تعویض شد […]