خدمات مساجد Archives | حکمت صدرا

  • برنامه های اوقاف در نوروز/ اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۷۰۰ امامزاده

    معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف در نشست خبری از اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۷۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه خبر داد. شعارسال:معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف در نشست خبری از اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۷۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه خبر داد. نشست خبری طرح نوروزی آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه […]