خانه موزه تهران قدیم Archives | حکمت صدرا

  • دوکتاب در حوزه مدیریت رونمایی می شود

    به گزارش خبرنگارمهر، آئین رونمایی از دو کتاب «مدیریت دولتی نوین و مدیریت سازمان‌های دولتی در ایران» نوشته رضا نجف بیگی (نشر مهربان) و «اداره امور عمومی در اسلام: مدیریت و پیشرفت در پرتو شایستگی» نوشته مشترک محمد ذاکری، اسماعیل اسدی و حرمت اصغری (نشر آذین مهر) برگزار می‌شود. در این نشست مؤلفان آثار هم […]