خالد الشرقاوی Archives | حکمت صدرا

  • ایران مراکز شیعی زیادی را به هدف کسب حمایت مسلمانان ساخته است

    «خالد الشرقاوی السمونی» مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک رباط پایتخت مراکش در گفتگو با روزنامه سعودی «عکاظ» اظهار داشت: ایران برای کسب حمایت و همبستگی مسلمانان به طور کلی و شیعیان عرب به طور خصوصی، جمعیت های خیریه و مراکز فرهنگی شیعی زیادی را خارج از ایران احداث کرده است. شعار سال: الشرقاوی در گفتگو […]