خاطرات Archives | حکمت صدرا

  • رهبر انقلاب کدام دعا را از کودکی حفظ بودند؟

    من از روز اول نمی‌توانستم [روزه مستحبی] بگیرم؛ به خاطر مزاجم و چشمم، نمی‌توانستم. برایم ضرر دارد. مادرم هم همین‌طور بود… هر دومان عاجز بودیم. شعارسال: در مطلب زیر دعایی که رهبر معظم انقلاب از کودکی حفظ بوده اند را مشاهده کنید. در بخشی از کتاب شرح اسم – خاطرات رهبر انقلاب – درباره تقید […]