حکومت عباسیان Archives | حکمت صدرا

  • چگونه امام موسی کاظم (ع) در زندان با خلفای ظالم مبارزه کرد؟

    شخصیت والای امام کاظم(ع)، چندان جاذبه دار و والا بود که دشمنان را به وحشت انداخته بود و با همه قدرت و امکاناتی که داشتند، در برابر عظمت او، احساس کوچکی و ضعف می کردند و جز زندانی کردن و محدود ساختن ایشان، راهی برای حفظ تاج و تخت خویش نداشتند. شعارسال: از بارزترین نکات […]