حکومت داری Archives | حکمت صدرا

  • آئین حکومت داری از دیگاه علی (ع)

    شعار سال: امیرالمؤمنین در سخنرانی ابتدای حکومتش فرمود : من به کسی مسئولیت در حکومت می دهم که هرچه اختیاراتش بیشتر می شود تواضع او در برابر مردم بخصوص فقرا بیشتر باشد. “من اکنون وارد حکومت شده ام ، اگر مرا دیدید که وقتی از حکومت خارج شدم امکانات و زندگی غیر متعارفی نسبت به […]