حکم در معامله Archives | حکمت صدرا

  • اگر در معامله کل وجه پرداخت نشود وقیمت ها بالا رود

    حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره عدم پرداخت کل وجه معامله و بالا رفتن قیمت پاسخ گفته است. شعار سال : پرسش : شخصى زمینى را به ارزش یکصد و سى هزار تومان فروخته است و خریدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسلیم فروشنده نموده است حال با گذشت زمان […]