حکم تراشیدن ریش Archives | حکمت صدرا

  • حکم تراشیدن ریش و ریش پروفسوری

    آیت الله وحید خراسانی به پرسشی درباره ی تراشیدن ریش و ریش پرفسوری پاسخ داده است. شعارسال:آیت الله وحید خراسانی به پرسشی درباره ی تراشیدن ریش و ریش پرفسوری پاسخ داده است. متن پرسش و پاسخ به این شرح است: تراشیدن ریش تمام صورت چه حکمى دارد و آیا مى توانیم ریش پروفسورى بگذاریم یعنى […]