حکم الزام آور Archives | حکمت صدرا

  • مراجع، محترم اما همه نظرات آنان برای حکومت الزام آور نیست

    آیت الله مکارم شیرازی درباره سیگار هم صراحتاً حکم به حرام بودن داده اند؛ اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می کنند یا برای سیگاری ها به عنوان کسانی که در ملأعام مرتکب فعل حرام می شوند، تعزیر شرعی تصویب می کنند؟ شعارسال: همین اول بحث تصریح می […]