حکمرانی الکترونیکی Archives | حکمت صدرا

  • طرح گفت‌وگوهای مسأله‌محور با موضوع «حکمرانی؛ فرهنگ و فضای مجازی»

    به گزارش خبرگزاری مهر، طرح گفت‌وگوهای اقتراحی (درخواستن ) با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی، مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ […]