حکمت عملی Archives | حکمت صدرا

  • رفتار حکیمانه؛ بهترین شیوه تعامل با دیگری

    به گزارش خبرنگار مهر، انسان در طول تاریخ همواره در صدد بوده است تا در تعامل با مردمان کمتر دچار مشکل شود و بتواند خودش را به لحاظ وجودی و اخلاقی رشد دهد. همواره فلاسفه کوشیده‌اند به این سوال مهم پاسخ دهند و نظریه‌ای ارائه دهند که کمترین اشکال را داشته باشد و همه جوانب […]

  • شصتمین فصلنامه علمی پژوهشی «حکمت سینوی» منتشر شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، شصتمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت سینوی به صاحب‌امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرمسئولی سعیده سادات شهیدی منتشر شد. دوفصلنامه علمی، پژوهشی «حکمت سینوی» به عنوان یکی از پیشگامان مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۵، با شکل و محتوایی متفاوت با شکل فعلی، و متناسب با […]