استاد حوزه علمیه قم، ماه رمضان را ماه بازنگرى اعمال گذشته و اصلاح عیوب خویشتن و زدودن زنگار غفلت و گناه از دل‌ها دانست. " />حوزه علمیه معارف اسلامی ماه رمضان استاد حوزه علمیه قم حجت الاسلام روزبه برکت رضایی Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه معارف اسلامی ماه رمضان استاد حوزه علمیه قم حجت الاسلام روزبه برکت رضایی Archives | حکمت صدرا