۲۰ مرکز تخصصی حوزه‌های علمیه به‌صورت متمرکز برای سال تحصیلی آینده از میان طلاب واجد شرایط نام‌نویسی می‌کنند. " />حوزه علمیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه پذیرش طلاب مراکز تخصصی حوزه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه پذیرش طلاب مراکز تخصصی حوزه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم Archives | حکمت صدرا