استاد برجسته حوزه علمیه قم از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اعلام حمایت کرد و آن را بسیار جامع و راهگشا دانست. " />حوزه علمیه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید درس خارج فقه گام دوم انقلاب Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید درس خارج فقه گام دوم انقلاب Archives | حکمت صدرا