استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به نزدیک شدن ایام تبلیغی حوزه علمیه و تعطیلی دروس حوزه در ماه رمضان، از دایر بودن دروس خارجش در هفته آینده خبر داد. " />حوزه علمیه درس خارج ماه رمضان آیت الله جعفر سبحانی درس اخلاق شهر قم تبلیغ ماه رمضان Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه درس خارج ماه رمضان آیت الله جعفر سبحانی درس اخلاق شهر قم تبلیغ ماه رمضان Archives | حکمت صدرا