استاد برجسته حوزه علمیه قم  گفت: انسان کامل کسی است که دارای تفکر باشد و غرایز را هم رهبری کند و این نگاه اسلام به انسان، جامعیت را نشان می‌دهد. " />حوزه علمیه درس خارج حوزه آیت الله سبحانی درس اخلاق حوزه مسجداعظم Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه درس خارج حوزه آیت الله سبحانی درس اخلاق حوزه مسجداعظم Archives | حکمت صدرا

  • اسلام به انسان نگاه جامعی دارد

    استاد برجسته حوزه علمیه قم  گفت: انسان کامل کسی است که دارای تفکر باشد و غرایز را هم رهبری کند و این نگاه اسلام به انسان، جامعیت را نشان می‌دهد.