مركز تخصصی مهدویت به منظور ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت و تربیت و پرورش نیروهای توانمند و متخصص در رشته تخصصی مهدویت، از بین طلاب واجد شرایط پذیرش می‌کند. " />حوزه علمیه حوزه علمیه قم ثبت نام طلاب پذیرش طلبه مرکز تخصصی مهدویت Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه حوزه علمیه قم ثبت نام طلاب پذیرش طلبه مرکز تخصصی مهدویت Archives | حکمت صدرا

  • مرکز تخصصی مهدویت طلبه می‌پذیرد

    مركز تخصصی مهدویت به منظور ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت و تربیت و پرورش نیروهای توانمند و متخصص در رشته تخصصی مهدویت، از بین طلاب واجد شرایط پذیرش می‌کند.