مدیرحوزه علمیه خواهران تهران با اشاره به اهمیت فعالیت در حوزه اربعین گفت: حوزه علمیه در عرصه پژوهش پیشگام است و تلاش می‌کند در حوزه اربعین به‌صورت جدی وارد شود. " />حوزه علمیه اربعین حوزه علمیه خواهران کمیته فرهنگی اربعین بانوان طلبه محمدحسین کبیریان Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه اربعین حوزه علمیه خواهران کمیته فرهنگی اربعین بانوان طلبه محمدحسین کبیریان Archives | حکمت صدرا

  • حوزه علمیه در عرصه پژوهش پیشگام است

    مدیرحوزه علمیه خواهران تهران با اشاره به اهمیت فعالیت در حوزه اربعین گفت: حوزه علمیه در عرصه پژوهش پیشگام است و تلاش می‌کند در حوزه اربعین به‌صورت جدی وارد شود.