استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: منبرهای تعلیمی و تبلیغی در حوزه علمیه کاهش یافته، به همین دلیل آمار جنایت افزایش یافته است. " />حوزه علمیه آیت الله سبحانی Archives | حکمت صدرا

حوزه علمیه آیت الله سبحانی Archives | حکمت صدرا

  • منبرهای سازنده کاهش یافته است

    استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: منبرهای تعلیمی و تبلیغی در حوزه علمیه کاهش یافته، به همین دلیل آمار جنایت افزایش یافته است.