حمیدرضا مقدم‌فر Archives | حکمت صدرا

  • قول زور

    قرآن در سوره حج آیه ۳۰ می‌فرماید: «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، مفسران مصادیق زیادی را درباره قول زور مطرح کرده‌اند. شعار سال: قرآن در سوره حج آیه ۳۰ می‌فرماید: «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، مفسران مصادیق زیادی را درباره قول زور مطرح کرده‌اند؛ از جمله آنها این‌که: «قول زور» نوعی همزبانی و وحدت گفتار با مشرکان است. «قول […]