حمایت از نظام Archives | حکمت صدرا

  • دین را ابزار تخریب این و آن نکنیم

      هزینه این تخریب‌ها، ضربه زدن به اصل نظام است نه فقط چند نفر از خدمتگزاران ملت و یا حوزه علمیه و مراجع تقلید. این، درست همان چیزی است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی می‌خواهند. شعار سال : از میان انواع تخریب، آنچه به نام دین و انقلاب صورت می‌گیرد زیانبارتر از انواع دیگر است. […]