حماسه کربلا Archives | حکمت صدرا

  • چرا نتوانسته‌ایم نگاه انسانی و امروزی از زهرای اطهر ارائه دهیم؟

    یک پژوهشگر دینی گفت: قبل از اینکه مقابل جوانانمان قرار بگیریم و به آنها بگوییم چرا از شخصیت هایی مانند حضرت زهرا الگو نمی گیری، باید به مسئولان فرهنگی و دینی مان بگوییم چرا نتوانسته‌ایم حضرت زهرا را از کانال تاریخ به سلامت بگذرانیم و نگاهی انسانی و امروزی از او ارائه دهیم؟ شعارسال: شب […]