حقیقت جویی Archives | حکمت صدرا

  • حرم حضرت معصومه (س) مکانی برای رسیدن به تغییری بزرگ است

    مدیر موزه فرهنگ لوگانو سوئیس گفت: در زندگی مدرنیته امروزی امکانی برای توقف نفسانیت و تفکر در مورد اهمیت اعتماد به نفس خود وجود ندارد اما در حرم حضرت معصومه (س) به عنوان یک مکان معنوی امکان رسیدن به این تغییر بزرگ وجود دارد. شعارسال: پروفسور فرانچسکوپائولو کامپیونه از حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) […]