حقوق اساسی Archives | حکمت صدرا

  • کارگاه های آموزشی آشنایی با قانون اساسی ویژه طلاب برگزار می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کارگاه‌های آموزشی آشنایی با قانون اساسی با عنوان «مدرسه حقوق اساسی» به همت مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران، حوزه فخریه مروی و پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود. در این مدرسه در مجموع ۸ کارگاه ۴ ساعت با عنوان‌های کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، کارگاه آموزشی «آشنایی […]