حقانیت ادیان Archives | حکمت صدرا

  • تلاش برای تعریف دین، بیهوده است/ راه گفت‌وگوی صحیح بین ادیان

    گفت­‌وگوی کوتاهی بین هانس گریستین گونتر استاد فلسفه دانشگاه فرایبورگ و محمدمحمدرضایی استاد فلسفه دانشگاه تهران در باب دین و حقانیت ادیان صورت گرفت شعارسال:گفت­‌وگوی کوتاهی بین هانس گریستین گونتر استاد فلسفه دانشگاه فرایبورگ و محمدمحمدرضایی استاد فلسفه دانشگاه تهران در باب دین و حقانیت ادیان صورت گرفت. در پایان جلسه سخنرانی هانس گریستین گونتر […]