حفظ آیات قران Archives | حکمت صدرا

  • آیا فهم قرآن دشوار است؟!

    قرآن کریم در آیات فراوان، خود را نور روشن و کتاب مبین و ذکری آسان معرفی می‌کند چنانکه می‌فرماید:«ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر» و این آیه شریفه را چهار بار در سوره «القمر» تکرار می‌کند و چرا کتابی که خود را مایه هدایت و فلاح مردم می‌داند روشن نباشد؟ اصولاً یکی از مختصات […]