حضور دین در سیاست Archives | حکمت صدرا

  • تحقق تمدن تراز اسلام در عصر غیبت

    شعارسال: متن زیر یادداشتی از مهدی نصیری در مورد «تحقق تمدن تراز اسلامی در عصر غیبت و روزگار سیطره مدرنیته؛ امکان یا امتناع؟» است که در ادامه می خوانید؛ الف: سه دیدگاه در باره حکومت و جامعه سازی یا تمدن سازی در عصر غیبت در شیعه وجود دارد: ۱. دیدگاه قعود و پرهیز از تشکیل […]