حضرت قائم عج Archives | حکمت صدرا

  • بیشتر یاران امام زمان (عج) ایرانی هستند؟

    از آنجایی که یکی از اهداف قیام حضرت صاحب الزمان (عج) برپایی عدالت است، یاران امام بر حسب شایستگی گزینش می‌گردند نه برحسب قومیت، اما در روایات زیادی آمده است که بیشتر یاران امام زمان (عج) را ایرانیان تشکیل می‌دهند. شعار سال: پس از ظهور امام زمان (عج)، گروهی از اصحاب که از افراد ممتاز […]