استاد حوزه علمیه قم گفت: زنان پاک‌دامن با هدایت کانون خانواده می‌توانند تحول جهانی در جامعه ایجاد کنند. " />حضرت فاطمه حضرت زهرا حضرت علی حجت الاسلام داود حسینی سوره کوثر Archives | حکمت صدرا

حضرت فاطمه حضرت زهرا حضرت علی حجت الاسلام داود حسینی سوره کوثر Archives | حکمت صدرا