حضرت سمانه مغربیه Archives | حکمت صدرا

  • جامعه کبیره بلیغ ترین و فصیح ترین زیارت است

    علامه مجلسی معتقد است زیارت جامعه کبیره از جهت سند صحیح ترین زیارت ها و از نظر موارد جامع ترین آنها و از جهت لفظ فصیح ترین آنها و از نظر معنا بلیغ ترین آنها و از جهت رتبه والاترین آنهاست. شعارسال: دهمین امام بزرگوار شیعیان حضرت امام هادی(ع) که شاید شناخت کمی از این […]