حضرت خدیجه سلام الله علیها Archives | حکمت صدرا

  • خدیجه ، یار دوران سخت

    پیامبر گرامی اسلام فرمودند: مثل خديجه پيدا نخواهد شد. وقتی که مردم مرا تكذيب كردند،تصديقم نمود، و مرا با ثروت خود براى پيشرفت دين خدا يارى کرد. شعارسال:پیامبر گرامی اسلام فرمودند: مثل خديجه پيدا نخواهد شد. وقتی که مردم مرا تكذيب كردند،تصديقم نمود، و مرا با ثروت خود براى پيشرفت دين خدا يارى کرد. دهم […]