حضرت امير المؤمنين Archives | حکمت صدرا

  • عملی که در ماه رجب تمامی گناهان را از بین می برد

    با خواندن دعاهایی که توسط بزرگان دین توصیه شده است، گناهان خود را در ماه رجب پاک کنید. شعارسال: علامه مجلسى در زاد المعاد فرموده كه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود : هر شخصی در هر شب و هر روز ماه رجب و […]