حضرت آیت الل خامنه ای Archives | حکمت صدرا

  • نظر مرجع تقلید در مورد سایت های شرط بندی چیست

    با توجه به توسعه روزافزون سایت های شرط بندی و نقل و انتقال پول هایی از این طریق، نظر مراجع تقلید در این خصوص را جویا شدیم. شعارسال:با توجه به توسعه روزافزون سایت های شرط بندی و نقل و انتقال پول هایی از این طریق، نظر مراجع تقلید در این خصوص را جویا شدیم. در […]