حسین فهمیده Archives | حکمت صدرا

  • دفاع مقدس گنجینه‌ای عظیم از سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است

    رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش با بیان اینکه در بازگو کردن وقایع جنگ تحمیلی به نسل جوان و به ویژه دانش آموزان کوتاهی شده است، گفت: دفاع مقدس ما گنجینه ای ارزشمند از سبک زندگی ایرانی اسلامی است که باید عمق آن را شکافت و به نسل های بعدی شناساند. شعارسال […]