حسین اسدی Archives | حکمت صدرا

  • فرصت را برای توصیه مردم به انس با قرآن غنیمت شمارید

    فرصت را برای توصیه مردم به انس با قرآن غنیمت شمارید

    یکی از فعالان قرآنی وضعیت به وجود آمده، تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و خانه‌نشین شدن بسیاری از مردم را بهترین فرصت برای پرداختن به امور دینی به ویژه حفظ قرآن برشمرد و گفت: می‌توان با بسیج امکانات و عزم و اراده انقلابی برای حفظ قرآن گام مؤثری برداشت.