حسینیه هنر Archives | حکمت صدرا

  • دوره تابستانی انسان انقلاب اسلامی برگزار می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تابستانی انسان انقلاب اسلامی با موضوع الهیات عدالتخواهی برگزار می شود. این دوره با حضور مجتبی نامخواه و محمدصادق شهبازی، پنج شنبه ها از ۲۰ تیر ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در خیابان شانزده آذر، حسینیه هنر برگزار خواهد شد.   منبع :: دوره تابستانی انسان انقلاب اسلامی برگزار می شود