حسینعلی قبادی Archives | حکمت صدرا

  • تشریح برنامه های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

    به گزارش خبرنگارمهر، نشست خبری تشریح برنامه های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه ظهر امروز با حضور خبرنگاران در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. قبادی در ابتدای سخنان به بررسی دستاوردهای پژوهشگاه در فاصله زمانی هفته پژوهش ۱۳۹۷ تاکنون  پرداخت و سخنان خود […]

  • اولین نشست «کارگروه مردم و مشارکت» برگزار شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست کارگروه «مردم و مشارکت» با حضور ریاست پژوهشگاه علوم انسانی حسینعلی قبادی، معاونان او و جمعی از اعضاء هیات علمی باسابقه پژوهشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه، دبیر این نشست، سیده زهرا اجاق به اهمیت مشارکت مردمی در جامعه و رابطه متقابل مشارکت و شرایط اجتماعی پرداخت و گفت: این کارگروه […]