حسن اخلاق Archives | حکمت صدرا

  • چگونه امام جواد(ع) با حسن اخلاق تشیع را در دوران ظلمت متحد کرد؟

    از دیدگاه نهمین فروغ امامت کسانی دوستان واقعی محسوب می شوند که آیینه اخلاق، محرم اسرار و معاون افکار در مصائب و مشکلات زندگی باشند و دیگران را در راه دینداری و بالا بردن سطح معرفت یاری رسانند؛ به شرطی که در این زمینه حد اعتدال را رعایت کنند، زیرا رعایت اعتدال و میانه روی […]