حرکت سیاسی مجمع Archives | حکمت صدرا

  • عملکرد نهادهای سیاسی حوزه علمیه

    * اعضای مجمع محققین و مدرسین از لحاظ اندیشه و دیدگاه با جامعه مدسین متفاوت هستند شعارسال:* اعضای مجمع محققین و مدرسین از لحاظ اندیشه و دیدگاه با جامعه مدسین متفاوت هستند * در هر دو گروه اصلاح طلبی و اصولگرایی نگاه های افراطی دیده می شود * کسانی را دعوت کردیم که همسو و […]