با حضور تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) از تعدادی آثار نفیس اهدایی به موزه این آستان مقدس رونمایی شد. " />حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری آیت الله محمد محمدی ری شهری موزه حرم حضرت عبدالعظیم تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی Archives | حکمت صدرا

حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری آیت الله محمد محمدی ری شهری موزه حرم حضرت عبدالعظیم تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی Archives | حکمت صدرا